Näytteilleasettajille

 

 

Erityissäännöt

Hyväksytty Suomen Filatelistiliitto ry / Finlands Filatelistförbund rf:n kokouksessa 25.8.2018. Päivitetty 20.3.2020.

1 § Näyttelyn järjestäjä, paikka ja aika
Kansallisen postimerkkinäyttelyn, SFEx2020:n, järjestävät yhteistyössä 45-vuotista taivaltaan juhliva Postihistoriallinen yhdistys, 100-vuotista taivaltaan juhliva Suomen Filatelistiseura (SF) ja 70-vuotista taivaltaan juhliva Korson Filatelistit lauantaista sunnuntaihin 15.-16.8.2020 Helsingissä Kaapelitehtaan Puristamossa ja Valssaamossa, osoite Tallberginkatu 1 B, 00180 Helsinki.
     Näyttelyllä on Suomen Filatelistiliitto ry / Finlands Filatelistförbund rf:n (SFFF) hyväksyntä.

2 § Näyttelyssä noudatettavat säännöt
Näyttelyssä noudatetaan näitä erityissääntöjä, FIP:n laatimia näyttelyluokkien arvostelusääntöjä sekä soveltuvin osin FIP:n Yleisiä näyttelysääntöjä (GREX) ja Näyttelykokoelmien yleisiä arvostelusääntöjä (GREV). [Nämä löytyvät tämän sivun lopusta.]

3 § Näyttelyluokat
Näyttely on jaettu seuraaviin luokkiin:
1. Kutsutut kokoelmat
2. Kilpailuluokat
     2.1. Mestariluokka
     2.2. Perinteisen filatelian luokka
     2.3. Ehiöluokka
     2.4. Leimamerkkiluokka
     2.5. Postihistorian luokka
     2.6. Lentopostiluokka
     2.7. Aihefilatelian luokka
     2.8. Avoimen filatelian luokka
     2.9. Maksimifilatelian luokka
     2.10. Postikorttiluokka
     2.11. Nuorisofilatelian luokka
          2.11.1. ikäryhmä A (13–15 – vuotiaat)
          2.11.2. ikäryhmä B (16–18 – vuotiaat)
          2.11.3. ikäryhmä C (19–21 – vuotiaat)
     2.12. Kirjallisuusluokka
     2.13. Ensipäiväkohteiden (FDC) luokka
     2.14. Jokahenkilön luokka

Mestariluokkaan osallistuvat kokoelmat, jotka ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana, kolmena eri vuonna, saavuttaneet vähintään 90 pisteen tuloksen.
     Nuorisofilatelian luokassa 2.11 näytteilleasettajan ikäryhmä määräytyy sen mukaan, minkä ikäinen hän on 1.1.2020.
     Ensipäivänkohteiden luokka (2.13) järjestetään SFFF:n ensipäivänluokan koesääntöjen mukaisesti.
     Jokahenkilön luokkaan (2.14) voivat osallistua kokoelmat, joita ei ole laadittu arvosteluosaston kilpailuluokkien erityissääntöjen mukaisesti.  

4 § Näyttelyyn osallistuminen
Osallistumisen edellytyksenä on, että näytteilleasettaja on maksanut oman maansa liittojäsenmaksun, yhdistyksensä jäsenmaksun sekä näyttelyn osallistumismaksun.
     Kirjallisuusluokan (2.12) näyttelykohteet toimitetaan kahtena kappaleena näyttelyorganisaatiolle ja ne jäävät näyttelyn omaisuudeksi.

5 § Ilmoittautuminen näyttelyyn
Ilmoittautuminen näyttelyyn tehdään ilmoittautumislomakkeella, jonka saa näyttelyn kotisivulta tai tilaamalla näyttelytoimikunnalta. Ilmoittautumislomake tulee lähettää 31.10.2019 mennessä ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.
     Ilmoittautumisen liitteenä tulee olla kopio kokoelman suunnitelman ja/tai kuvauksen esittelevästä johdantosivusta. Tämä ei koske kirjallisuusluokkaa 2.12. Johdantosivu voi olla alustava; johdantosivua tai suunnitelmaa voi muuttaa ilmoittautumisen jälkeen kuitenkin siten, että kokoelman nimi säilyy samana.
     Samassa yhteydessä näytteilleasettajilla on mahdollisuus toimittaa enintään kahden sivun mittainen kokoelmansa tiivistelmä (synopsis).

6 § Osallistumismaksut
Mestariluokassa ja kilpailuluokissa 2.2-2.10 ja 2.13-2.14 kokoelman osallistumismaksu riippuu kokoelman kehysmäärästä seuraavasti:
1 kehyksen kokoelman osallistumismaksu on 40€
2 kehyksen kokoelman osallistumismaksu on 60 €
3 kehyksen kokoelman osallistumismaksu on 80 €
4 kehyksen kokoelman osallistumismaksu on 100 €
5 kehyksen kokoelman osallistumismaksu on 120 €
6 kehyksen kokoelman osallistumismaksu on 135 €
7 kehyksen kokoelman osallistumismaksu on 150 €
8 kehyksen kokoelman osallistumismaksu on 165 €
Kirjallisuusluokan (2.12) osallistumismaksu on 40 euroa / kohde. Nuorisofilatelian luokassa (2.11) osallistuminen on maksuton.
     Kehysmaksu on suoritettava tilille FI28 1544 3000 0679 88 kahden viikon kuluessa hyväksymisilmoituksen saapumisesta.

7 § Näyttelykehykset, kokoelmien laajuus
Näyttelyssä käytetään pohjoismaisia vakiokehyksiä, joissa jokaiseen kehykseen mahtuu 4 x 4 enintään 24 x 29,5 cm:n kokoelmalehteä. Kehyksen sisämitat ovat 87 x 119 cm.
     Mestariluokassa esitettävälle kokoelmalle annetaan viidestä kahdesaan (5 - 8) kehystä ja kilpailuluokissa 2.2 - 2.10, 2.13 ja 2.14 yhdestä kahdeksaan (1 - 8) kehystä.
     Nuorisofilatelian ikäryhmässä A esitettävän kokoelman laajuus on kahdesta neljään (2 - 4) kehystä, ikäryhmässä B kolmesta viiteen (3 - 5) kehystä sekä ikäryhmässä C neljästä viiteen (4 - 5) kehystä.

8 § Palkintolautakunta
Kilpailuluokkien 2.2-2.13 kokoelmien arvostelun suorittaa SFFF:n nimeämä palkintolautakunta. Jokahenkilön luokan parhaan kokoelman valitsee näyttely-yleisö äänestämällä.

9 § Mitalit, palkinnot ja kunniakirjat
Mestariluokan parhaalle kokoelmalle jaetaan näyttelyn suuri palkinto (Grand Prix SFEx 2020). Muut mestariluokan kokoelmat palkitaan näyttelyn isolla kultamitalilla.
     Kilpailuluokissa 2.2-2.13 kokoelmille voidaan jakaa seuraavia mitaleita: suuria kultamitaleita, kultamitaleita, suuria kullattuja hopeamitaleita, kullattuja hopeamitaleita, suuria hopeamitaleita, hopeamitaleita, hopeoituja pronssimitaleita ja pronssimitaleita.
     Kokoelmalle myönnetään palkinnoksi sen saaman pistemäärän mukainen mitali. Palkinto ei välttämättä sisällä nimensä mukaista metallia.
     Jokahenkilön luokan paras kokoelma palkitaan erikoispalkinnolla, ja kaikki tämän luokan kokoelmat saavat näyttelyn muistomitalin.

10 § Kokoelman hyväksyminen
Näyttelytoimikunta valitsee näyttelyyn mukaan otettavat kokoelmat, vahvistaa näytteilleasettajan käyttöön tulevan kehysmäärän ja ilmoittaa sen hänelle joulukuun 2019 aikana. Näyttelytoimikunnan ei tarvitse perustella valintapäätöksiään.

11 § Kokoelman toimittaminen
Näytteilleasettaja tai hänen valtuuttamansa henkilö voi tuoda kokoelman näyttelypaikalle ja huolehtia sen ripustamisesta kehyksiin torstaina 13.8.2020 klo 16:00 – 20:00 tai perjantaina 14.8.2020 klo 09:00 – 12:00.
     Muussa tapauksessa kokoelma pitää toimittaa näyttelytoimikunnalle hyväksymiskirjeessä kerrottuun osoitteeseen joko postitse tai muulla tavoin siten, että ne ovat perillä aikaisintaan 3.8.2020 ja viimeistään 6.8.2020. Tällöin kuhunkin kehykseen tulevat lehdet on sijoitettava erilliseen kuoreen, jossa tulee olla omistajan nimi, osoite ja kehyksen numero.
     Kirjallisuusluokan 2.12 näyttelykohteet tulee toimittaa näyttelytoimikunnalle 5.3.2020 mennessä hyväksymiskirjeessä kerrottuun osoitteeseen.
     Kokoelma on numeroitava lehdittäin juoksevasti ja lehdet on suojattava muovitaskuin.
     Näyttelyn sulkeuduttua sunnuntaina 16.8.2020 näytteilleasettaja tai hänen edustajansa voi näyttelyn johdon luvan saatuaan purkaa kokoelmansa kehyksistä ja viedä sen pois. Kokoelma tulee kuitata vastaanotetuksi ja samalla vahvistaa näyttelyn johdolle, että kokoelma on vastaanotettu kokonaisuudessaan ja moitteettomassa kunnossa. Moitteet kokoelmien kunnosta tehdään paikan päällä näyttelytoimikunnalle. Myöhemmin tulleita moitteita ei voida hyväksyä.
     Mikäli kokoelmaa ei noudeta, se palautetaan näytteilleasettajan ilmoittautumislomakkeessa antamaan osoitteeseen kirjattuna kirjelähetyksenä tai postista noudettavana pakettina näyttelyn kustannuksella.

12 § Varmuustoimet
Näyttelytoimikunta vastaa kokoelmien huolellisesta käsittelystä niiden ollessa näyttelyn huostassa, mutta se ei vastaa kokoelmille mahdollisesti aiheutuneista kokonais- tai osavahingoista, olivatpa ne syntyneet millä tavalla tahansa. Omistajien on huolehdittava kokoelmien vakuuttamisesta sekä lähettämisen, palautuksen että näyttelyn ajalta.

13 § Muutokset ja epäselvyydet
Näyttelytoimikunta pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä erityissääntöjä tarvittaessa.
     Näytteilleasettaja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä allekirjoittaessaan ilmoittautumislomakkeen.
     Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

14 § Näyttelyn yhteydenpito-osoitteet
Näyttelyn sähköpostiosoite kokoelmiin liittyvissä asioissa on: XXX.
     Muissa asioissa ole hyvä ja katso yhteystiedot YHTEYSTIEDOT JA ORGANISAATIO -kohdasta

 

Muut säännöt

 

Tuomarit

Tuomariston puheenjohtaja
Ari Muhonen

Perinteinen filatelia, ehiöt ja leimamerkit
Jukka Sarkki
Jukka Mäkipää

Postihistoria, lentoposti ja kirjallisuus
Ari Muhonen
Petteri Hannula

Aihefilatelia ja avoin filatelia
Jari Majander
Jarkko Leppänen

Kuvapostikortit
Allan Pihl